Gökmen Taşkın Hukuk Bürosu

0 Deneyimli Yıl
0 GÜVENİLİR MÜVEKKİL
0 NİTELİKLİ AVUKAT
0 Onur & Ödül

HOŞ GELDİNİZ

Hukuk Büromuz 2017 yılında Konya merkezli olmak üzere kurucu ortaklar Av.Esat Osman TAŞKIN ve Av.Mustafa Sait GÖKMEN tarafından kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana büromuzun Başkatibi ve genel sorumlusu Hasan Hüseyin Karabağ olup, ayrıca bünyesinde 2 avukat, 2 icra katip elemanı ve 1 yardımcı personel ile Feritpaşa Mah. Ahmet Hilmi Nalçacı Cad. Onay Beyazgül St. NO : 5/2 Selçuklu / KONYA adresindeki büromuzda hizmet vermekteyiz.

Büromuz, yerli veya yabancı, gerçek ve tüzel kişilerin miras, taşınmaz, finansla ilgili sorunlarının yanı sıra, ticaret hukuku, sigorta hukuku, sözleşmeler hukuku, bankacılık hukuku, enerji hukuku, marka ve patent tescil işlemleri ile tescilli marka ve patent hakkının yenilenmesi işlemleri gibi birçok hukukî alanda danışmanlık yapmaktadır.

Dava ve takip işlemleri sonuçlanıncaya kadar her türlü prosedürde hukukî destek sağlamaktadır. Büromuz verilen danışmanlık hizmetleri ile bağlantılı olarak hukukun her alanında çok sayıda dava takip etmekte, yetkili mercilere gerekli başvurularda bulunmakta ve bunların takibini gerçekleştirmektedir.

Müvekkillerimiz bizim için en üst düzeyde önem taşımakta olup ,dava ve takip işlemleri sırasında her türlü bilgi ve belge gizli tutulmakta , müvekkillerimize taraf oldukları dava ve takip işlemleri ile ilgili her aşamada bilgi verilmektedir.

GÖKMEN&TAŞKIN HUKUK BÜROSU’nun temel ilkesi, müvekkillerine en uygun hukukî çözümü, en kaliteli biçimde sunmaktır. Bu hedeften hareketle Gökmen Taşkın Hukuk Bürosu sağladığı hukukî hizmetin yerel ve uluslar arası ihtiyaçları karşılaması, kalite sürekliliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası hukukî ve finansal gelişmeleri yakından takip etmekte; ofis içi eğitim çalışmalarına, farklı fikirleri bir araya getirme ve en önemli başarı kaynağı “insan” faktörüne büyük önem vermektedir.

Baktığımız Dava Türleri

Alanında uzman avukat kadromuz ile siz değerli müvekkillerimizin davalarını üstleniyoruz.

Aile Hukuku

Gökmen Taşkın Hukuk Bürosu, gerek Türk vatandaşları gerekse yabancılar ve Türk vatandaşları arasındaki nişanlanma, evlenme, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde hizmet vermekte, bütün bu işlemlerin her aşamasında özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstermektedir.

İş Hukuku

Gökmen Taşkın Hukuk Bürosu, müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir.

İcra Hukuku

Gökmen Taşkın Hukuk Bürosu, İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

Gökmen Taşkın Hukuk Bürosu tarafından  İcra İflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:

 • Alacağın tahsili  amaçlı icra ve iflas takipleri,
 • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve  yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması,
 • İflas Erteleme,
 • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi.

Şirketler Hukuku

Gökmen Taşkın Hukuk Bürosu, Şirketler  Hukuku alanında, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemlerinde uzmanlaşmıştır.

Gökmen Taşkın Hukuk Bürosu, tarafından Şirketler Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

 • Şirket genel kurul toplantılarının yapılması,
 • Sermaye artırımları/indirimleri,
 • Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık,
 • Haksız rekabetin önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık,
 • İrtibat bürolarının kurulması,
 • Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler,
 • Hukuki durum tespit raporlaması (Due Diligence).

 

Ceza Hukuku

Gökmen Taşkın Hukuk Bürosu, Ceza Hukuku alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

Ayrıca soruşturma ve dava öncesinden soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.

Sigorta Hukuku

Gökmen Taşkın Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin sigorta şirketleri ile aralarındaki ilişki hakkında hizmet sunmakta ve rücu ilişkisinden doğan davalarda müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. Bu alanda özellikle trafik kazalarında gerçekleşen ölümlü ve yaralanmalı maddi ve manevi tazminatların yanısıra, araçların değer kaybına ilişkin davalardaki uzmanlığımızla, davaların bilirkişi marifetiyle tespit edilmesine aracılık etmekte, daha sonra tespit edilen değer kaybının aracı hasara uğratan karşı tarafın trafik sigortasından tahsili için gerekli işlemleri gerçekleştirmeyiz.

Staj Ücreti Alacağı

Üniversite ve lisede eğitim görüldüğü sırada yapılan stajlar, kanuni gerekli şartlar mevcutsa staj ücreti ödenmesini gerektirmektedir. Öğrenci, eğitimini alırken, staj yaptığını yerden staj ücreti almaya hak kazanır. Tarafımızca bu dava türlerinde yeterince mesai harcanmış ve fazlaca emsal dava olumlu şekilde sonuçlandırılarak, öğrencilerin staj ücretleri tahsil edilmiştir.


İLETİŞİM

Aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

 
© Tüm Hakları Mahfuzdur.